توان بر حسب decibel اندازه گیری می‌شود
dBm: نشان دهنده ی قدرت سیگنال وهمچنین برای بیان قدرت سیگنال می توان از میلی وات یا وات هم استفاده کرد .
رابطه ی زیر برای تبدیل dbm به mW و برعکس است :
dBm = log10(mW)*10
mW) = 10*dBm/10)
TX power با mW یا dBm اندازه گیری می‌شود و میزان قدرت یک فرستنده امواج رادیوی (RF) است.
حرف m در dBm بیانگر این است که مرجع ما ۱ mW است، بنابراین انداره گیری dBm اندازه گیری مطلق توان است.
نقطه ی مرجع mW= 0 dBm
dBm
Watts
dBm
Watts
dBm
Watts
۰
۱٫۰ mW
۱۶
۴۰ mW
۳۲
۱٫۶ W
۱
۱٫۳ mW
۱۷
۵۰ mW
۳۳
۲٫۰ W
۲
۱٫۶ mW
۱۸
۶۳ mW
۳۴
۲٫۵ W
۳
۲٫۰ mW
۱۹
۷۹ mW
۳۵
۳٫۲ W
۴
۲٫۵ mW
۲۰
۱۰۰ mW
۳۶
۴٫۰ W
۵
۳٫۲ mW
۲۱
۱۲۶ mW
۳۷
۵٫۰ W
۶
۴ mW
۲۲
۱۵۸ mW
۳۸
۶٫۳ W
۷
۵ mW
۲۳
۲۰۰ mW
۳۹
۸٫۰ W
۸
۶ mW
۲۴
۲۵۰ mW
۴۰
۱۰ W
۹
۸ mW
۲۵
۳۱۶ mW
۴۱
۱۳ W
۱۰
۱۰ mW
۲۶
۳۹۸ mW
۴۲
۱۶ W
۱۱
۱۳ mW
۲۷
۵۰۰ mW
۴۳
۲۰ W
۱۲
۱۶ mW
۲۸
۶۳۰ mW
۴۴
۲۵ W
۱۳
۲۰ mW
۲۹
۸۰۰ mW
۴۵
۳۲ W
۱۴
۲۵ mW
۳۰
۱٫۰ W
۴۶
۴۰ W
۱۵
۳۲ mW
۳۱
۱٫۳ W
۴۷
۵۰ W
همانطور که گفته شد توان بر حسب decibel است هنگام بیان بهره ی انتن واحد decibel به صورت dBi نشان داده می شود.
و حرف I در ان برای مخفف Isotropic به معنای میزان تغییر توان انتن در مقایسه با توان تششع کننده feeder است.
dBi همیشه مثبت است زیرا انتن سیگنال را کاهش نمی دهد مگر درست کار نکند.
یک انتن ۱۰ dBi را در نظر بگیرید که توان ۱ W به ان اعمال شود
توان خروجی۱۰W=10 dBm + 10 W برابر افزایش بهره ی ۱۰ dBi توان ورودی در انتن را ۱۰ برار می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست