ارت دکل و چگونگی بازرسی آن

• سیم ارت از برقگیر تا پای دکل باید بدون روکش با نمره حداقل 35 باشد. همچنین متصل بودن آن به شینه ارت مسی از طریق کابلشو بررسی شود. ضمنا این سیم باید از میله فرانکلین (برقگیر) تا شینه یک تکه باشد.
• میله فرانکلین (برقگیر) باید حداقل نمره 14 و بطول حداقل 90 سانتی‌متر باشد.
• در صورت عدم وجود چاه ارت، موارد به واحد راه اندازی و توسعه گزارش شود.
• در خصوص نصب شینه مسی و اتصال آن به چاه ارت اطمینان حاصل شود. در صورتی که از شینه به چاه متصل نباشد باید به واحد نگهداری زیرساخت اطلاع داده شود تا کابلکشی بین شینه و چاه انجام شود.

سیستم ارت

نصب چاه ارت برای صاعقه‌گیر دکل الزامی است، اگر بنا به هر دلیلی امکان حفر چاه ارت نباشد، باید به مدیریت ارشد گزارش داده شود و در صورت تایید ایشان می‌توان از ارت سرستون یا هر روش دیگری برای ارت صاعقه‌گیر استفاده کرد. همچنین در هنگام تحویل چاه ارت از پیمانکار اهم چاه باید زیر 2 باشد .
باید کلیه تجهیزات داخل رک و فضای سایت دارای ارت باشند. در صورت تایید کارشناس واحد نظارت بر راه‌اندازی، ارت تجهیزات را می‌توان به چاه ارت ساختمان و یا سرستون متصل کرد.
لازم است که به صورت دوره ای و در فواصل منظم کلیه اتصالات ارت و هم بندی توسط سنباده و یا فرچه سیمی تمیز و مجددا در محل خود محکم شوند.

نکات مهم درباره ارت دکل

نکته بسیار مهم: لازم است همیشه قبل از باز کردن هر اتصال ارت و یا هم بندی اطمینان پیدا کنیم که باز کردن اتصال در یک تجهیز و یا تابلو برق باعث ایجاد مشکل در تجهیزات و یا ایمنی افراد نمی شود. بسیار دیده شده است که با باز کردن اتصال ارت در یک تجهیز و یا تابلو باعث برق گرفتگی افراد شده است. در این خصوص نیاز است که قبل از باز کردن اتصال کابل ارت توسط آمپرمتر کلمپ دار جریان عبوری از کابل اندازه گیری شود. در یک سیستم ارت سالم در شرایط نرمال هیچ جریانی از کابل مذکور عبور نمی کند.
در خصوص کابل های هم بندی شده نیز پس از بازکردن پیچ اتصال کابل هیچگاه به طور همزمان به پیچ اتصال بدنه و کابل رها شده دست نزنید و کابل باز شده را بعد از باز کردن از پیچ به طور آزاد رها نکنید. بلکه توسط مولتی متر ،ولتاژ مابین پیچ اتصال و کابل (سیم) باز شده را اندازه بگیرید و در صورتی که اختلاف پتانسیلی دیده نشد، می توانید عملیات سنباده زنی و تمیز کردن اتصالات را انجام دهید.

در خصوص نصب و راه اندازی چاه ارت میتوانید با ما تماس بگیرید.

فهرست